VERWERKINGSREGISTER

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, moet elke verwerkingsverantwoordelijke een register bijhouden van verwerkingen van persoonsgegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen (art. 30 AVG).

De Verantwoordingsplicht houdt in dat we moeten kunnen aantonen dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. De belangrijkste beginselen waar de verwerking aan moet voldoet zijn:

– rechtmatigheid;
– transparantie
– doelbinding;
– juistheid.

Ook moeten we kunnen laten zien dat we de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

In het submenu worden onze verwerkingen gespecificeerd.