COOKIE_MELDINGEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat jij tijdens het bezoek van een bezoeker op jouw website op de computer, tablet of smartphone plaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door jouw website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. (denk aan Google en Facebook).

COOKIE-REGELS

het plaatsen van een cookie is niet verboden. Als eigenaar van de website moet jij je wel aan een aantal regels houden:

  1. De website moet informatie geven over de cookies. Op de eerste plaats in de privacyverklaring en liefst ook met een Cookie-melding.
  2. Als cookies geplaatst worden waarmee de bezoeker herleid kan worden moet ook toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de cookies op de computer.
  3. De bezoeker moet cookies kunnen verwijderen.

De bezoeker kan nu zelf kiezen of de website toegang krijgt tot gegevens op de computer, tablet of smartphone. De bezoeker heeft hierdoor meer controle over zijn privacy op het internet.