BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING

De Baseline Informatiebeveiliging is de minimale set maatregelen die  het kleinbedrijf (de ZZP-er) of de verenigingen met enkel een bestuur moet nemen als zij enkel contactgegevens van klanten of leden verwerken en die gegevens alleen delen met een administratiekantoor.

Met de Baseline Informatiebeveiliging kan de ZZP-er of de kleine vereniging een bij de organisatiegrootte passende informatiebeveiliging opstellen, uitvoeren en aantonen.

ONDERDELEN BASELINE INFORMATIEBEVEILING

Toegang tot onze tooling met onderstaande functies:

 • Vragenlijst Privacyverklaring
 • Privacyverklaring
 • Beleidsdocument Informatiebeveiliging
 • Baseline Informatiebeveiliging met de documentenset:
  • Besluit aanwijzing behandelaren
  • Modeldocument aanwijzing Informatiebeheerder
  • Geheimhoudingsverklaring
  • Verklaring van toepasselijkheid voor administratiekantoor
  • Template beheerbedrijfsmiddelen
  • Template classificatie van gegevens 
  • Checklist afvoer van computerapparatuur
  • Beveilingseisen website
  • Beheer gebruikersnamen en wachtwoorden
  • Procedure incidentmeldingen
  • Stappenplan incidentmeldingen

KOSTEN

De abonnementsprijs voor de GripOp- tooling bedraagt € 9,95 per maand. Het abonnement is per maand opzegbaar.
Hierdoor is het mogelijk om de tooling alleen te gebruiken tijdens de implementatie fase.

Gebruikers die willen profiteren van de GripOp-planner en beleid en maatregelen op ene logische en overal toegankelijke wijze willen archiveren kiezen voor een jaarabonnement.
De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 100,–


Klik hier voor meer informatie of een offerte