ZIJN PERSOONSGEGEVENS VEILIG BIJ U?

Kunt u klanten en de bezoekers van uw website, garanderen dat derden niet bij de gegevens kunnen die u van hen verwerkt?

WEET U DAT:

  • u als MKB-er of ZZP-er aansprakelijk bent voor het niet voldoen aan de beveiligingseisen?
  • de Autoriteit Persoonsgegevens u fikse boetes kan opleggen?
  • dit niet alleen kan als narigheid is gebeurd?
  • dat u ook moet kunnen aantonen dat u de zaken op orde hebt en een gevaar als een datalek voorkomt ?

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE BEVEILIGING

De Europese Algemene Verordening Gegevensverstrekking verlangt van  u dat u kan aantonen dat passende technische & organisatorische maatregelen getroffen zijn om een passende beveiliging tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging te waarborgen.

INTERESSE IN ONZE DIENSTEN?

Kijk op de pagina “onze diensten en producten “of gebruik ons contactformulier voor meer informatie als u wil weten hoe wij u van dienst kunnen zijn.